برگزیدگان نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم و فیلمنامه ایثار معرفی شدند


تهران – ایرنا – برگزیدگان نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم و فیلمنامه ایثار چهارشنبه شب معرفی شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85121411/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C