برگزاری نشست تخصصی بررسی فرش و دستبافته ایرانی با نقش مشاهیر در باغ نگارستان


تهران – ایرنا – نشست تخصصی بررسی فرش و دستبافته ایرانی با نقش مشاهیر، به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی در باغ موزه نگارستان برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85114306/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%B1

  از وضعیت موجود تئاتر کمدی راضی نیستیم