بررسی فلسفه ریکور از ابتدا تا انتها

نویسنده:


تهران- ایرنا- مخاطب کتاب «ریکور؛ راهنمایی برای سرگشتگان» می‌تواند سرنخ رشته‌ای را از ابتدای کار فلسفی ریکور تا انتها و زمان مرگ او دنبال کند و خاستگاه اندیشه، دغدغه‌های اصلی، فراز و فرودها و تاکیدهای او را بازشناسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228038/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7

  «مالکوم موبرای» درگذشت - اخبار سینمای ایران و جهان