برتری تیم فوتسال ستارگان هنر ایران مقابل منتخب شیراز در دیداری خیر خواهانه + فیلم

نویسنده: حمیدرضا خلیقی


شیراز- ایرنا -تیم ستارگان هنر ایران در یک دیدار خیرخواهانه به منظور آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مالی از سد تیم منتخب شیراز گذشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117968/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

  کرج به عنوان چهارمین کلانشهر کشور نیازمند پردیس سینمایی است