بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از بزرگترین چاپخانه غرب و جنوب کشور در بروجرد

نویسنده: خبرگزاری جمهوری اسلامی |صفحه اصلی | IRNA News Agency


بروجرد- ایرنا – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شب پنجشنبه در سفر به شهرستان بروجرد از چاپخانه یاقوت سبز زاگرس این شهرستان بازدید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122283/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

  چین در رزمایش «وستوک» روسیه شرکت می‌کند