«بازآمدم» تهمورس پورناظری به سعدآباد نرسید


تهران- ایرنا- کنسرت پرفورمنس «بازآمدم» با آهنگسازی تهمورس پورناظری که قرار بود از ۱۱ تیرماه اجراهای خود را در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد آغاز کند، لغو شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85156408/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85156408/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF