ایسنا – مراسم دعای روز عرفه

همزمان با دهم ذی‌الحجه و وقوف حجاج خانه خدا در صحرای عرفات، دعای روز عرفه، چهارشنبه ۷ تیرماه در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402040704703/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

  فیلم| وداعی باشکوه؛ اینجا عطر بهشت سرمستت می‌کند