ایسنا – شب جلال‌الدین همایی

نویسنده: رخساره پورحیدر

در ادامه برگزاری سلسله شب‌های بخارا، شب جلال الدین همایی، ادیب، نویسنده و  تاریخ‌دان عصر روز جمعه، ۵ خردادماه در موره هنر های تزئینی اصفهان و به میزبانی علی دهباشی برگزار شد. همچنین در این برنامه فیلم مستند «همای ادب» که در مورد زندگی جلال‌الدین همایی است، نمایش داده شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402030603408/%D8%B4%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

  نگاهی به مجاهدت‌های غریب کردستان؛ از مبارزه با دیکتاتوری پهلوی تا مقابله با جدایی‌طلبان