ایسنا – آئین مشعل گردانی

مراسم مشعل گردانی نجفی‌ها و کربلایی‌های مقیم تهران در شب هشتم محرم در محله عراقی‌های مقیم پایتخت، واقع در دولت آباد برگزار شد.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402050503127/%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C