امیرعبداللهیان بر تلاش وزارت خارجه برای تسهیل عزیمت حجاج ایرانی تاکید کرد


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه بر تلاش این وزارتخانه جهت تسهیل عزیمت حجاج ایرانی برای حج سال‌ جاری به عنوان نماد همبستگی و وحدت اسلامی تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125003/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C