امضای تفاهم‌نامه بین صندوق هنر و رایزنی فرهنگی ایران در مالزی


تهران- ایرنا- در راستای همکاری مشترک فرهنگی و هنری با استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های تخصصی برای تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، تفاهم نامه ای بین صندو ق اعتباری هنر و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، امضا شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85214943/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C

  اظهار نظر یک سخنگوی آمریکایی درباره پول‌ های بلوکه شده ایران در کره جنوبی