افزون بر ۱۲۰ نفر در پنج شهر روسیه، فارسی آموختند


مسکو- ایرنا- پانزدهمین دوره آموزش زبان فارسی به اتباع کشور روسیه در مسکو، اورال، کازان، ساراتوف و اوستیای شمالی این کشور برگزار شد که با آموزش افزون بر ۱۲۰ نفر در دوره های مقدماتی، میانی و پشرفته همراه بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85134689/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85134689/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF