اسماعیلی: بیش از ۵۰۰ اثر فاخر فارسی به زبان‌های خارجی ترجمه شده است+فیلم


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترجمه آثار نویسندگان ایرانی به زبان‌های خارجی گفت: سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ اثر فاخر و ارزشمند به زبان‌های مختلف ترجمه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85115661/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87

  توقف موقت پخش فیلم در جیرفت