از شعر مذهبی تا شعر معنوی

نویسنده: محمدرضا جعفرملک


تهران- ایرنا- شاعران بزرگ ادب پارسی پیش و بیش از آن که شاعر مذهبی باشند، شاعر معنوی بوده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85112945/%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C

  استقبال پرشور مردم گناوه از خادمان رضوی