از سرگیری پخش «کودک شو» و پخش هر شبی «نسیم آوا»


تهران- ایرنا- «کودک شو» و «نسیم آوا» به جدول پخش شبکه نسیم برگشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85187782/%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%B4%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%A7

  او که گوی سبقت از شاعران مرد ربود