اربعین پیشران انقلاب اسلامی است


تهران- ایرنا- رییس سازمان اوقاف و امور خیریه از جریان اربعین به عنوان پیشران انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: وقتی به عنوان ایرانی از ام القری جهان اسلام وارد عتبات می شوید باید ناقل فرهنگ نظم، عزت نفس و گوش شنوای سایر ملل باشید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85185987/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  میزبانی مشترک وزرای امورخارجه ژاپن و آمریکا درباره اوکراین