اربعین؛ الگویی بی‌نظیر برای حل مشکلات منطقه‌ای و توسعه روابط ادیان، مذاهب و قومیت‌هاست


تهران- ایرنا- رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری مراسم اربعین با حدود 30 میلیون زائر از ملیت‌ها، اقوام و سنین مختلف در مکان و در زمان محدود  و با کمترین اشکال را امدادهای الهی و دارای ارزش خبری “عجیب و استثنا” است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85224430/%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D8%B8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7

  حکمت پنجاه و نهم؛ ارزش نصیحت و نصیحت کننده