ارادت کردستانی‌ها به هشتمین رکعت عشق

نویسنده:


سنندج – ایرنا – نام “رضا” یکی از پرطرفدارترین نامها در بین کردستانی‌هاست و آنها وقتی به طواف(زیارت) امام رضا (ع) می روند، می دانند که دست خالی از این آستان بر نمی‌گردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229340/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D8%B9%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D9%82

  بخشی از یک خانه تاریخی در شوشتر فرو ریخت