«اختلال چندگانه» به نمایش گذاشته شد


تهران- ایرنا- نمایشگاه طراحی‌های سمانه اسحاقی با عنوان «اختلال چندگانه» در گالری والی برپاست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139485/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

  نوزدهمین همایش بزرگداشت هنرمند و شاعر کهگیلویه ای برگزار شد/ فیلم