اختصاصی ایرنا؛ بازگشت «رضا رشیدپور» به تلویزیون با مسابقه «سیم آخر»


تهران – ایرنا – سری جدید مسابقه تلویزیونی «سیم آخر» با اجرای رضا رشیدپور به زودی روی آنتن خواهد رفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85198073/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85

  مردی که با خنده‌هایش همیشه زنده است