اختتامیه نوزدهمین جشنواره خوشنویسی رضوی در شمیرانات برگزار شد

نویسنده: مهدی مقدر


شمیرانات – ایرنا – اختتامیه نوزدهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی به میزبانی کاخ نیاوران برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85122332/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  ویدئو وال چیست؟ ویدئو وال | asilight