اجلاس گروه ۲۰؛ چین از پیوستن اتحادیه آفریقا به گروه ۲۰ حمایت می‌کند
تهران- ایرنا- شی جین پینگ رییس جمهوری چین روز سه شنبه و در سخنرانی خود در نخستین روز اجلاس گروه ۲۰ در جزیره بالی اندونزی اعلام کرد کشورش از پیوستن اتحادیه آفریقا به گروه ۲۰ حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943301/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA