اجرای ارکستر سمفونیک تهران تمدید شد

نویسنده:


تهران- ایرنا- در پی استقبال مخاطبان، کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صهبائی تمدید شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230728/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

  «معاونت فرهنگی» از یک دستگاه ارائه کننده مجوز و خدمات که در حوزه نظارت هم ضعیف بود تبدیل به یک دستگاه فعال در حوزه نظارت و ارائه خدمات و پشتیبانی از تولید شد - اخبار سینمای ایران و جهان