اتصال ۲ هزار نهاد به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات


تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بیش از ۲هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارایه اطلاعات به مردم متصل شده اند اما برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمن‌های صنفی و موسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه آن توجهی ندارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85121813/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA

  قدم های اصولی در طراحی داخلی (5 گام اساسی در طراحی فضا)