آیت الله صدیقی: اسلام برای زن سنگر شرف تعیین کرده است


مشهد-ایرنا- رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: اسلام برای زن سنگر شرف تعیین کرده و چادر مسبب بقای احکام قرآن و حفظ حرمت زن است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85169655/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  زبان فارسی در مدارس ارمنستان از اختیاری به اجباری تغییر کرد+فیلم