آهنگساز ایرانی جایزه آکادمیا آمریکا را دریافت کرد


تهران- ایرنا- پژمان بلورچی آهنگساز و نوازنده سنتور برای موزیک ویدئو «رقص طبیعت» جایزه بین‌المللی آکادمیا آمریکا را دریافت کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117559/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AFمنبع: https://www.irna.ir/news/85117559/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF