آموزش نیاز اساسی هنر تعزیه در کشور

داور سوگواره ملی عاشورا در ادامه با بیان اینکه هیچ تشکلی برای تعزیه وجود ندارد، گفت: تعزیه به یک مرکز هنر نمایشی آیینی_ سنتی نیاز دارد که باید ایجاد شود و آموزش و پژوهش جزء شرح وظایف آن باشد.

فتحعلی بیگی ادامه داد: هنر تعزیه به سه قرن گذشته و به اواخر دوره صفویه برمی‌گردد که ۵۳۷ نمایش‌نامه در قالب تعزیه وجود دارد.

به گفته فتحعلی بیگی چهار منظر تاریخی، هنری، عرفانی و اعتقادی در تعزیه وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه تعزیه یک هنر ایرانی اسلامی و یک هنر ایرانی- شیعی است، افزود: زمانیکه به جهان‌بینی تعزیه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که جهان‌بینی ایرانی و اسلامی در آن وجود دارد.

وی اظهار کرد: قدیمی‌ترین نسخه تعزیه به مجلس واقعه عاشورا باز می‌گردد.

داود فتحعلی بیگی، امروز، ۱۹ شهریورماه، در جمع خبرنگاران در بجنورد با اشاره به اینکه هنر تعزیه از چند مورد رنج می‌برد، اظهار کرد: یکی از این موارد فقر معلومات است که بخشی از آن به فقر معلومات در شیوه، سبک و سیاق اجرا باز می‌گردد و بخشی نیز به فقر معلومات ادبی بر می‌گردد.

وی با تاکید بر اینکه آموزش یکی از ضروری‌ترین اقداماتی است که باید انجام شود، افزود: آموزش باید در نحوه خوانش نسخه و نحوه بیان کلمات در زمان اجرا انجام گیرد.

ایسنا/خراسان شمالی داور سوگواره ملی عاشورا گفت: آموزش یکی از نیازهای اساسی هنر تعزیه در کشور است.

وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در هنر تعزیه وجود دارد، تقلید است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061912148/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

  آمریکا نفت ژاپن را از سقف قیمت روسیه مستثنی می‌کند

فتحعلی بیگی ادامه داد: تعزیه یک هنر موزیکال است و در هنر تعزیه، فقر معلومات موسیقیایی نیز وجود دارد.