آشنایی با انواع سبک های معماری – ۲۰ سبک معماری شاخص جهان

سبک بینالملل در دهه ۱۹۲۰ میلادی توسط معماران شاخص مدرن مانند والتر گروپیوس مطرح شد و ساخت بناهایی به این سبک در نقاط مختلف جهان رواج یافت. کانستراکتیویسم جنبشی آوانگارد (پیشرو) بود و بناهای طراحی شده در این سبک، دارای پرداختی ساده و بدون تزیینات و سازهای هندسی با ایدهبرداری از سازههای مهندسی هستند. با این همه باید دقت داشت که کابل سازه اصلی نیست و تنها برای کمک به سازه استفاده میشود. سازههای کابل معلق به سه نوع کلی دسته بندی میشوند. هنوز هم کتابخانهها و موزههای شاخص شهری با الگوبرداری از معابد یونانی طرحی میشوند تا بر شکوه و اهمیتشان تاکید شود. این نوع معماری که بعدها به نام سبک بومی یا بدوی شناخته شد، نمایانگر ارزشهای جوامع محلی و ساخته شده با مصالح بومی منطقه بود. با این تفاوت که کابلهای تثبیت کننده در زیر کابلهای معلق اصلی برای مقابله با نیروهای رو به بالای باد به آن اضافه شده است.

معماری اسلامی گسترهای از خاورمیانه تا آفریقای شمالی، آسیای مرکزی و اروپای جنوبی دارد و در هر منطقه از فرهنگ و اقلیم آن مرز و بوم تاثیر گرفته است. پلان مرکزی زیبای این بنا طبق معابد رومی و کلیساهای اولیه مسیحی طراحی شده است. به طوری که تنشهای وارد شده بر این نوع از سازهها تنها به صورت فشاری و کششی است. کابلها مسئول تحمل نیروهای کششی ناشی از وزن سواره رو هستند. سازههای کابلی و سازههای چادری دو نوع اصلی سازههای کششی به شمار میروند. پست مدرن بیش از یک سبک مشخص، رویکردی بر ضد تفکر مدرن بود که تزئینات و دید هنری را به معماری برگرداند. ابنیه یونانی از اولین سازههای بشری بودند که از سیستم تیر و ستون بزرگ چوبی و سنگی استفاده کردند و سعی در اجرای بهترین تناسبات و هارمونی در اجزای ساختمان از جمله پلان، نماها و تزئینات داشتند. در سبک معماری رنسانس از هندسهای با اشکال کامل مانند دایره و مربع در طراحی پلانها و نماها استفاده میشود که حس هارمونی و کمال را در چشم بیننده القا میکند. در دکل مهار شده با کابل نقش کابلها تأمین پایداری دکل است. این سبک ارگانیسم، رفتار و اکوسیستم موجودات زنده را در مصالح و سازههای دستساز بشری، مدلسازی میکند.

معماران رنسانس هندسه و اصول معماری کلاسیک رومی را از بناها برداشت میکردند و سعی داشتند هندسه قوسهای دایرهای، طاقها و ستونهای یونانی و رومی را در بناهایشان تکرار کنند. از شاخصههای معماری اسلامی میتوان به درونگرایی، اهمیت به محرمیت، حیاط مرکزی، استفاده از هندسه پیشرفته در طراحی پلان و سازه، کاربرد تزئینات اسلیمی و نقوش طبیعی و عدم تصویرسازی از انسانها اشاره کرد. از نمونههای شاخص این نوع از سازههای کابلی میتوان به فرودگاه جان اف کندی در آمریکا اشاره کرد. ساختمانهای شاخصی همچون اپرای سیدنی و ترمینال پرواز TWA در فرودگاه کندی نیویورک با فرمهای چشمگیر ایدهگرفته از طبیعت ساخته شدند. از نمونههای شاخص آن میتوان به فرودگاه بینالمللی دنور در کانادا اشاره کرد که پوشش سقف پارچه ای است. مصریان در تولید آجرهای سخت استاد بودند و از گِل دلتای رود نیل بهترین استفاده را میبردند. ۲- تولید انرژی بدون کربن: در سبک معماری پایدار از روشهایی مانند پنلهای فتوولتاییک و توربینهای بادی برای تولید انرژی الکتریکی و گرمایی بدون کربن استفاده میشود.

در سبک هایتک انعطاف و تنوع در کاربری فضا بسیار مورد توجه است و به عملکرد بیش از جنبه هنری توجه میشود. در سازههایی با کابلهای مهار شده اصلیترین المان سازه یعنی کابل در وهله اول تحت تاثیر نیروی پیش کششی قرار خواهد گرفت و بعد از اعمال بار قائم توسط کف، کابلها قطع میشوند تا بدین طریق نیروی ذخیره شده در کابل به بالا بردن کف کمک کند. رنسانس در معماری نیز تحول ایجاد کرد و به رواج انواع سبک های معماری سنتی قرونوسطایی و گوتیک پایان داد. ساختمان های پست مدرن معمولا شلوغ، شوخطبعانه، متنوع و دارای ارجاع به ساختمانهای سنتی و کلاسیک هستند. در ادامه با ویکی ساختمون و معرفی انواع سازه های کابلی همراه باشید. به این صورت که خود کابل در واقع سقف را تشکیل میدهند که به این سقف، سقف منحنی میگویند و یا اینکه سقف به همراه آویز به کابلهایی متصل میشود که در این صورت به آن سقف تخت یا مسطح میگویند. سیستم منحنی مضاعف با انحنای دوگانه در واقع از نوعی سازه یکپارچه است. از نمونههای شاخص این سازههای کابلی میتوان به ورزشگاه اشتوتگارد در آلمان اشاره کرد.

ایده اولیه این سبک از ساختمانهای بتنی معمار مشهور لکوربوزیه برداشته شده است. نمونه شاخص معماری ارگانیک خانه آبشار با طراحی معمار بزرگ فرانک لوید رایت است که نمونه کمال هارمونی و هماهنگی در تمامی اجزای ساختمان است. معماری مصری تنوع بسیاری دارد و از سازههای کوچک آجری تا اهرام ثلاثه را در بر میگیرد. شفافیت و نمایانگری از ویژگیهای سبک هایتک است و لایههای داخلی ساختمان مانند اجزای سازهای و تاسیساتی را به ما نشان میدهد. پیشساختگی، تولید انبوه، شفافیت و نمایان بودن سازه از دیگر ویژگیهای این سبک است. سابقه تمدن و شهرنشینی در مصر به سه هزار سال پیش میرسد و از همان زمان بود که ویژگیهای خاص سبک معماری مصر باستان شکل گرفت. طاقهای نوکتیز و پشتبندهای معلق امکان باربری بیشتری داشتند و فضای داخلی یکپارچهتر و سازهای طریفتر را در کلیساهای گوتیک ایجاد میکردند. ویژگی اصلی سبک گوتیک کاربرد قوسهای تیزهدار است که بار بیشتری را تحمل میکردند و جلوه جدیدی به کلیساهای قرون وسطی میدادند.

شناخت سبکها و دوره های معماری نه تنها شما را محدود نمیکند بلکه ذهن شما را به گسترهای از مفاهیم و نمونههای موفق معماری باز میکند. یکی از انواع سبک های معماری پایدار، معماری Bioclimatic است که به طراحی ساختمانها بر اساس شرایط اقلیمی منطقه گفته میشود. مرکز پمپیدو در پاریس نمونه شاخص سبک هایتک است که نمایش سازه و تاسیسات در جداره خارجی و داخلی ساختمان را به حد نهایت رسانده است. جنبش مدرن در هنر و معماری، نظام فکری غالب در قرن بیستم جهان است که اصولی مانند انتزاع (ابسترکشن)، تولید انبوه، صنعتیسازی، منطق علمی، جهانیشدن، رد سنتها و عملکردگرایی را در بر دارد. آرتدکو از محبوبترین سبکهای طراحی داخلی فضاهای خاص و مجلل است. از سبک آرتنوو همچنان در طراحی داخلی فضاهای مجلل و طراحی نردهها و دیگر المانهای نمای ساختمان استفاده میشود. در جوامع اولیه اولین ساختمانها را نه معماران بلکه مردم عادی و اجتماعات محلی میساختند. در اقلیم گرم ساختمانها را کنار رودخانه میساختند و در اقلیم سرد فضای زندگی را از درون صخره میکندند. سبک معماری پست مدرن از سبکهای محبوب در معماری داخلی و مجموعههای بزرگ تجاری مانند دیزنیلند پاریس اثر مایکل گریوز است. در این خانه، تراس بزرگ چنان بر روی آبشار کشیده میشود که ساختمان را جزئی از طبیعت اطراف میکند.

از میان انواع سبک های معماری سبک مدرن مهمترین تاثیر را در معماری امروز ما داشته است. سازه های کابلی چه نوع ساختاری دارند؟ از نمونههای شاخص این سازههای کابلی میتوان به استادیوم المپیک مونیخ در آلمان و اسکیلون (Skylon) اشاره کرد. نمونهای از سبک صنعتی در جنبش کانستراکتیویسم روسیه قابل مشاهده است. رنسانس به معنای زایش دوباره است و جنبشی فرهنگیست که از قرن ۱۴ در فلورانس ایتالیا آغاز شد و تا قرن ۱۶ در اروپا گسترش یافت. ظهور تفکر پست مدرن در اواخر قرن بیستم به حاکمیت سبک مدرن بر معماری جهان پایان داد و رویکرد جدیدی در معماری ایجاد کرد. شیوههای مختلفی برای برپایی سازهها در صنعت ساختوساز به کار گرفته میشوند. از مهمترین خصوصیات سبک هایتک استفاده از فلز و شیشه در ساختمان است. استفاده از این سبک به سرعت در میان ساختمانهای عمومی انگلستان گسترش یافت و پس از آن به امریکا رفت. معماری زیستتقلید (Biomimetics) از فرمهای انسانی و حیوانی در معماری بهره میبرد که نمونه شاخص آن ساختمان Hemisfèric در والنسیای اسپانیا با طراحی سانتیاگو کالاتراوا به شکل یک چشم غولپیکر است. شما با مطالعه انواع سبکهای معماری با فلسفه پشت ساختمانها آشنا میشوید؛ مفاهیم مهمی همچون عملکرد گرایی در معماری مدرن و معماری زمینه گرا و پایدار.

سبک معماری اسلامی که شامل معماری ایران در پس از اسلام نیز میشود، سبکی شناختهشده در جهان سایت senaghsh است. شما با مطالعه هر سبک معماری به تکنولوژی ساختوساز و فرهنگ زندگی هر منطقه در دوران تاریخی مشخص دسترسی دارید. عناصر سازهای همچون قوس، طاق و گنبد و مصالح تازهای مانند بتن از دوران اوج تمدن رومی به معماری غرب معرفی شدند. سبک متابولیسم یکی از سبک های معماری دوران مدرن است که برای بازسازی شهرها پس از جنگ جهانی دوم توسط معماران ژاپنی مطرح شد. سبک بروتالیسم در دهه ۱۹۵۰ برای بازسازی خرابیهای جنگ جهانی دوم در لندن رواج یافت. بازسازی بناهای موجود در بسیاری از مواقع گرانتر از تخریب و نوسازی است ولی برای بعضی از ساختمانهای دارای ارزش فرهنگی ضروری است. شناخت تاریخ معماری جهان و انواع سبک های معماری برای تمامی دانشجویان معماری و معماران حرفهای لازم است. سبک معماری یونانی از مهمترین سبک های معماری غربی است که هنوز هم زنده است و تاثیر بسیاری در طراحی ساختمانهای عمومی و شهری دارد. سبک معماری رومانسک شکوفایی مجدد سبک رومی و بیزانس در اروپای غربی و جنوبی در قرن هشتم میلادی است. کابل اصلی و کابل تثبیت کننده ممکن است در یک صفحه نباشد.

سیستم کابل مضاعف که شبیه کابل دارای یک انحنا است. بناهای شاخص سبک بیزانس اکثرا بناهای مذهبی خصوصا کلیساها بودند که نمونه مطرح آنها مسجد ایاصوفیه است که با گنبد چشمگیر به ارتفاع ۳۲ متر از نمونههای ماندگار این سبک معماری است. در این سبک از مصالحی مانند آلومینیوم، شیشه، استیل ضدزنگ و پلاستیک استفاده میشود. آرایش کابلها در این نوع از سازه نیز منحصر به فرد است. ساختمان Tokyo Bay Bay طراحی کنزو تانگه از نمونههای خوب این سبک است که کپسولها به عنوان واحد تکرارشونده و قابلتعویض در یک چهارچوب قرار گرفتهاند و کلیت ساختمان را میسازند. مقاومت پایین در برابر نیروی رو به بالای باد مهمترین ضعف این سیستم به شمار میرود. انحنای این سازهها در یک جهت مثبت و در جهت دیگر منفی است. سازههای کابلی در واقع دارای یکی از خالصترین رفتارهای سازهای هستند. این نوع از سازه های کابلی در واقع از نوع کابلهای تک انحنا است و ناپایداری آن بسیار زیاد و برای پایدار سازی آن اولاً وزن سقف باید بسیار زیاد باشد و علاوه بر آن پیش تنیدگی نیز در طراحی آن در نظر گرفته شود. با پیشرفت سبک معماری یونانی، بناهای این سبک از نظر تناسبات و تزئینات به سه دسته دوریک، یونیک و کورنتین تقسیم شدند.

در این سبک ارتباط ساختمان با محیط اطراف کم است و ساختمان به دلیل تفاوت با جدارههای ساختمانی اطراف به چشم میآید. سبک صنعتی به معنای کاربرد هندسه و المانهای صنعتی و مهندسی در طراحی داخلی و نمای خارجی ساختمانهاست. ۳- بهرهگیری از مصالح طبیعی و بازیافتی: استفاده از متریالهای طبیعی، قابلجایگزینی و بازیافتی در مصرف انرژی صرفهجویی میکند زیرا دیگر نیازی به صرف انرژی برای استخراج، حملونقل مواد اولیه و مراحل تولید نخواهد بود. سبک بودن سازه که منجر به مقاومت زیاد در مقابل زلزله میشود. شاخصه اصلی معماری Bioclimatic به کار بستن سیستم غیرفعال خورشیدی (Passive Solar System) است. همچنین در اقلیم گرم برای صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی از روشهای تهویه طبیعی غیرفعال استفاده میشود. ۱- صرفهجویی در مصرف انرژی: معماری پایدار در اقلیم سرد از شیوههای گرمایش غیرفعال خورشیدی، عایقبندی مناسب و تبدیلکنندههای گرما برای صرفهجویی در مصرف انرژی استفاده میکند. در سبک بینالملل از مصالح مدرن مانند فولاد، شیشه و بتن استفاده میشود. از اصول سبک بینالملل میتوان به کاهش تزئینات، استفاده از مصالح باکیفیت، اهمیت به نظم و تناسبات و سادگی فرم اشاره کرد. از نمونههای شاخص سبک بروتالیسم میتوان سیتیهال شهر بوستون را نام برد.